Доцетаксел (интравенозен път) описание и търговски марки

Инжектирането на доцетаксел се използва за лечение на рак на гърдата, недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на главата и шията, рак на стомаха (рак на стомаха) и рак на простатата. Доцетаксел може да се използва заедно с други лекарства против рак.

Доцетаксел принадлежи към групата лекарства, наречени антинеопластични средства (лекарства против рак). Той пречи на растежа на раковите клетки, които в крайна сметка се унищожават от тялото. Тъй като растежа на нормалните клетки може също да бъде повлиян от доцетаксел, ще се появят и други нежелани ефекти.

Това лекарство трябва да се дава само от или под прякото наблюдение на Вашия лекар.

След като дадено лекарство бъде одобрено за маркетинг за определена употреба, опитът може да покаже, че той е полезен и за други медицински проблеми. Въпреки че тези употреби не са включени в етикета на продукта, инжектирането на доцетаксел се използва при някои пациенти със следните медицински състояния

Разтвор, прах за разтвор

Този продукт се предлага в следните дозови форми